Stowarzyszenie Makul

Organizacja Pożytku Publicznego

   

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Makul zostało zawiązane do propagowania zachowań ekologicznych, upowszechniania idei ochrony środowiska oraz harmonijnego współżycia z naturą.

Każdego roku motywujemy, inspirujemy i nagradzamy setki dzieci,  które biorą udział w naszych projektach.

Wspólnie z wieloma instytucjami kulturalnymi dbamy o edukację ekologiczną najmłodszych, a przy okazji ich rozwój z wielu innych dziedzin takich jak: sztuka, kinematografia, biologia, historia, nauka. Poprzez łączenie edukacji ekologicznej z zabawą i przy odrobinie rywalizacji, która jest elementem organizowanych przez nas konkursów, udaje nam się osiągać bardzo dobre rezultaty.